קטגוריה לייף סטייל

הגדרת אורח חיים (Lifestyle), ההרגלים, הגישות, הטעמים, הסטנדרטים המוסריים, הרמה הכלכלית וכו’, המהווים יחד את צורת החיים של הפרט.